Tiltak mot ødelagte og sprukne hjul

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) har utarbeidet en prosedyre for å redusere risikoen med ødelagte og sprukne hjul for visse hjultyper.

Publisert: 17.01.2020   Endret: 17.01.2020

I 2016 og 2017 ble det oppdaget brudd og sprekker i hjultypene BA314 og ZDB29 (med en slak kurve under hjulflensen) og BA004 på en del godsvogner som trafikkerer i Europa. For å motvirke problemet ble først kortsiktige tiltak satt i verk – blant annet vedlikehold av hjulsett og vogner. Deretter ble ekspertgruppen «Broken Wheels» etablert for å komme fram til mer varige tiltak. Ekspertgruppen springer ut av Joint Network Secretariat, koordinert av ERA, og består av representanter fra sikkerhetsmyndigheter i flere land.

Etter inngående analyse har «Broken Wheels» skissert varige løsninger på problemet. Forslagene er samlet i en prosedyre publisert av ERA. Prosedyren og tilhørende mal for analyse er vedlagt.

Vedlegg

Prosedyre fra «Broken Wheels»
Mal for analyse (Excel)