Tiltak for bedre leverandørstyring

Jernbaneverket har satt i verk tre konkrete tiltak mot et avvik påpekt av Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 19.11.2014   Endret: 17.11.2016

Statens jernbanetilsyn gjennomførte i juni en revisjon av Jernbaneverket med leverandørstyring som tema. Ett avvik ble registrert: Jernbaneverkets vurdering av risiko ved bruk av leverandører er mangelfull. Se mer i tilsynsrapporten (PDF-fil).

Tilsynet har i høst vært på møte med Jernbaneverket for å se om avviket er korrigert innen fristen 11. november. Ifølge Jernbaneverket er tre konkrete tiltak satt i verk:

  • Krav til begrunnelse om at det i anskaffelsesstrategien krysses av for at anskaffelsen ikke vil medføre økt risiko
  • Krav om evaluering og bruk av Direktoratet for forvaltning og IKTs evalueringsskjema for alle prosjekter
  • Krav om evaluering skal tas inn i alle leverandørkontrakter.

Les mer i tilsynsrapporten (PDF-fil).