Tilsynsprogram for jernbane i 2017

Ledelsens engasjement i styring av sikkerhet og sikring er ett av tre prioriterte temaer når Statens jernbanetilsyn (SJT) kommer på tilsynsbesøk dette året.

Publisert: 15.02.2017   Endret: 15.02.2017

Kåre Bøklepp på tilsyn på Alnabru. Foto: Terje OwrehagenSJT vil prioritere tre temaer særlig høyt på tilsyn i 2017:

Ledelsens engasjement

  • Ledelsens holdninger og engasjement i sikkerhetsarbeidet er avgjørende for en god sikkerhetskultur og for å kunne ivareta sikkerheten
  • Ledelsens bruk av risikobildet og resultatet av risikovurderinger i beslutningsprosesser
  • Ledelsesverktøy som målstyring, interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse.

Kjøre- og hviletid

  • Førerens oppmerksomhet er viktige barrierer mot ulykker. Kontroll med kjøre- og hviletid er derfor viktig.

Beredskap

  • SJT har i 2016 fulgt opp Bane NORs beredskapsarbeid. Vi vil nå følge opp hvordan foretakene utfyller Bane NORs grunnberedskap og gjennomfører beredskapsøvelser

Se tilsynsprogram og listen over når virksomhetene kan vente seg tilsynsbesøk.