Tilsynsprogram for 2020

SJT vil i 2020 styrke jernbanevirksomhetenes kunnskap gjennom å gi veiledning i tillegg til å utføre tilsyn.

Publisert: 14.01.2020   Endret: 14.01.2020

For noen av de valgte temaene i tilsynsprogrammet for 2020 vil det bli gjennomført både veiledningsaktiviteter og tilsyn. SJTs risikobaserte tilsyn har til hensikt å bidra til at virksomhetene etterlever regelverket og dermed opprettholder eller øker sikkerheten på jernbanesektoren. Erfaring fra tilsyn viser at enkelte temaer og deler av regelverket er særlig krevende å etterleve. SJT vil derfor styrke virksomhetenes kunnskap innen gitte temaer gjennom å gi veiledning.

Se tilsynsprogrammet for 2020.