Tilgang til serviceanlegg og tjenester

Hvilke rettigheter har aktørene ved godsterminaler, havner og stasjoner? Hvordan kan jernbaneforetak sikre seg tilgang til nødvendige jernbanetjenester? Statens jernbanetilsyn inviterer til morgenmøte 7. juni i Oslo.

Publisert: 19.05.2017   Endret: 19.05.2017

Alle jernbaneforetak skal ha tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår. Morgenmøtet vil handle om jernbaneforetakenes – og andre aktørers – rett til tjenester ved ulike serviceanlegg. Relevante anlegg er blant annet godsterminaler, havner, passasjerstasjoner og vedlikeholdsanlegg tilknyttet jernbane.

Aktuelle tjenester inkluderer lasting og lossing av gods, skifting, hensetting, informasjons- og billettjenester, vedlikehold av materiell og påfylling av drivstoff.

Statens jernbanetilsyn (SJT) er markedsovervåker for jernbanen i Norge. SJT jobber for sunn konkurranse.

På møtet vil tilsynet også informere om hvilke plikter eiere og operatører ved godsterminaler og havner har til å gi ikke-diskriminerende tilgang.

Tid

Onsdag 7. juni, klokken 09.00-11.00.

Sted

Statens jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41B, 7. etg. (Paleet), Oslo.

Bane NOR

Bane NOR har som eier et overordnet ansvar ved norske godsterminaler. Kjell Ivar Maudal, leder for terminaler, og Gunnar Markussen, direktør, fra Bane NOR vil delta på morgenmøtet for å fortelle om Bane NORs terminalkonsept og tjenestekatalog. Terminalkonseptet beskriver hvordan Bane NOR organiserer terminaldriften for å sikre tilgang til tjenester på like vilkår. Tjenestekatalogen gir en oversikt over tjenester og priser.

Påmelding

Morgenmøtet er gratis. Det er plass til 60 deltakere. Tilsynet serverer kaffe, te og frukt på møtet.