Tidsfrister i saksbehandlingen

SJT skal ferdigbehandle søknader om tillatelser for kjøretøy og jernbaneinfrastruktur så raskt som mulig.

Publisert: 20.04.2018   Endret: 20.04.2018

I Statens jernbanetilsyn (SJT) er saksbehandlingstider satt etter gjeldende lover og forskrifter. Som statlig virksomhet omfattes SJT av forvaltningsloven og dens bestemmelser. Forvaltningsloven § 11a stiller krav til tilsynet om å avgjøre saker uten ugrunnet opphold. I praksis betyr dette at en søknad må ferdigbehandles så raskt som mulig. Tillatelsessøknadene for kjøretøy og infrastruktur må være komplette før man begynner å beregne tidsbruk.

Les mer om tillatelsessøknader for kjøretøy
Les mer om tillatelsessøknader for jernbaneinfrastruktur