Tågab må redegjøre for risikovurdering

Tågåkeriet i Bergslagen AB må redegjøre for hvordan foretaket følger opp risikovurderingen av den norske delen av sin virksomhet.

Publisert: 24.11.2017   Endret: 24.11.2017

Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab) kunne i ledelsesmøte med Statens jernbanetilsyn (SJT) ikke redegjøre for hvordan en overordnet risikovurdering av den norske delen av virksomheten er blitt fulgt opp siden vurderingen ble gjort for to år siden. I en tilsynsrapport skriver SJT at tilsynet forventer at denne risikovurderingen er fulgt opp.

Tågab skal utarbeide nye risikovurderinger for stedene i Norge der foretaket driver lasting og lossing av gods. Dette er ett av flere tiltak som er identifisert via den overordnede risikovurderingen. Målet er at risikovurderingene skulle være ferdig i løpet av oktober 2017.

Pålegg om utbedring

SJT ga Tågåkeriet i Bergslagen AB pålegg om utbedring innen 1. desember 2017. Foretaket må blant annet gi en status for den overordnede risikovurderingen, inkludert status for identifiserte tiltak. Tågab må også gi en status for nye risikovurderinger av stedene i Norge hvor det foregår lasting og lossing, inkludert eksempel på gjennomført risikovurdering.

Les tilsynsrapporten om ledelsesmøtet med Tågab.