Status for kjøretøy kan sjekkes igjen

Norske og utenlandske jernbaneforetak med tilgang til det europeiske kjøretøyregisteret kan igjen sjekke status for kjøretøy med norske kjøretøynumre.

Publisert: 16.06.2021   Endret: 16.06.2021

European Vehicle Number (EVN) er et 12-sifret europeisk kjøretøynummer som blir tilordnet når den første tillatelsen til ibruktaking av kjøretøyet blir gitt. I Norge er det vi i Statens jernbanetilsyn som tildeler EVN.

Det europeiske kjøretøyregisteret (Virtual Vehicle Register, VVR) er en database der Det europeiske jernbanebyrået gir tilgang til opplysninger om registrerte kjøretøy med EVN. Opplysningene hentes fra de nasjonale kjøretøyregistrene i medlemsland og EØS-land. VVR har ikke vært oppdatert med registreringer for norske EVN på en stund, men nå er dette rettet opp.

Har du tilgang til nasjonale kjøretøyregistre, har du også tilgang til VVR.

Les mer om kjøretøyregistre.