Status for gjennomføring av den fjerde jernbanepakken

Dette vet vi om den fjerde jernbanepakken pr. november 2020.

Publisert: 26.11.2020   Endret: 26.11.2020

Hvor langt er en eventuell gjennomføring av pakken kommet?

Pakken er til behandling i Stortinget. Det er Samferdselsdepartementet som har sendt pakken til behandling i Stortinget, og som følger behandlingen der. Et flertall i Stortingets transportkomité har bedt Høyesterett om en betenkning om forholdet mellom Grunnloven og en eventuell overføring av myndighet til EU-organer.

Det er uklart når pakken vil komme til behandling i EØS-komiteen. I dag ligger saken til behandling i EU-kommisjonen. Den kan komme til behandling i EØS-komiteen før sommeren 2021. Det er EFTA som holder i dialogen med EU-kommisjonen. Regjeringen jobber for å gjennomføre pakken i Norge så snart den er tatt inn i EØS-avtalen.

Status for regelverket i Norge

Regelverket i den fjerde jernbanepakken vil ikke bli gjennomført nasjonalt i Norge i perioden før regelverket tas inn i EØS-avtalen. Dette innebærer at for drift i Norge vil dagens regelverk fortsatt gjelde. Tillatelsesprosessene for sikkerhetssertifikater og kjøretøytillatelser blir ikke endret.

Markedspilaren i pakken skal ferdigstilles og gjennomføres så snart som mulig, uavhengig av når pakkes tas inn i EØS-avtalen.

Tillatelsesprosessene fram til gjennomføring av pakken

Inntil videre må søkere som skal kjøre grensekryssende inn og ut av Norge, søke både hos oss i SJT og Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

Søknader om nytt, fornyet eller endret sikkerhetssertifikat for Norge skal behandles basert på dagens regelverk. Dersom søkeren i tillegg opererer eller ønsker å operere i et land hvor pakken er innført, for eksempel Sverige, må søkeren sende søknad til ERA om felles sikkerhetssertifikat i tillegg til søknaden til oss. Vi kommer til å være behjelpelig med veiledning for de dette skulle gjelde.

Søknader om tillatelser for kjøretøy skal også behandles etter dagens regelverk. Dette betyr at det – som for sikkerhetssertifikat – vil måtte søkes både i Norge og i ERA om du ønsker å trafikkere internasjonalt.

Mer informasjon om den fjerde jernbanepakken

SJTs side med spørsmål og svar.

Regjeringens side med spørsmål og svar.