Sporveiens roller kan bli tydeligere

Sporveien har fortsatt behov for å gjøre rollene tydeligere knyttet til styringssystemer og interne avtaler.

Publisert: 20.04.2018   Endret: 20.04.2018

Statens jernbanetilsyn (SJT) fikk i et ledermøte med Sporveien T-banen AS (T-banen) og Sporveien Trikken AS (Trikken) redegjort for selskapenes sikkerhetsstyringssystemer og innkjøpsprosesser. SJT har gjennom tilsyn observert forhold som har gitt grunn til å stille spørsmål ved om T-banen og Trikken har den styringen over sine virksomheter som kreves i henhold til jernbanelovgivningen. Spørsmålet gjelder særlig Sporveiens rolle i drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet.

Hvert sitt system

T-banen og Trikken er separate selskaper med hvert sitt selvstendige sikkerhetsstyringssystem i henhold til kravforskriften. Dokumentene i sikkerhetsstyringssystemene som er felles for operatørselskapene må godkjennes av det enkelte selskap og kan ikke overstyres. T-banen og Trikken viste i ledermøtet til at dette prinsippet kan gjøres enda tydeligere.

Innkjøpsprosess og sikkerhet

Innholdet og spesifikasjonene i en innkjøpsprosess eies av operatørselskapene T-banen og Trikken, mens prosessen styres av Sporveien. SJT spurte om operatørselskapene har nødvendig kontroll over innkjøpsprosessen i tilfeller der det ikke er mulig å verifisere et produkt eller tjeneste gjennom en sluttkontroll. SJT lurte også på hvilken kontroll operatørselskapene har over kommersielle kontraktsmessige vilkår som kan bety noe for sikkerheten.

Sporveien fortalte at operatørselskapene signerer og eier kontrakter av betydning for sikkerheten. Kontroll med innkjøpsprosessen blir sikret gjennom faste møter mellom operatørselskapene og HMS-enheten i Sporveien og infrastrukturenheten/verkstedsenheten.

SJT noterte seg selskapenes redegjørelser om behovet for fortsatt tydeliggjøring av rollene knyttet
til styringssystemene og for oppdatering/etablering av interne avtaler. SJT tok for øvrig
redegjørelsene til etterretning.

Les tilsynsrapporten om ledermøtet med Sporveien.