Sporveien Trikken må vurdere risiko mer jevnlig

Sporveien Trikken har mangler i sin dokumenterte oppfølging av risikovurderinger, viser tilsynsrapport fra SJT.

Publisert: 19.03.2018   Endret: 19.03.2018

TilsynsrapportarSporveien Trikkens overordnede risikoanalyse ble sist oppdatert i 2013. Denne overordnende risikoanalysen inkluderer ikke risikoanalyse utarbeidet for Kolsåsbanen, som er utarbeidet etter 2013. I tillegg har Sporveien Trikken hatt flere hendelser, blant annet passeringer på rødt lys. Trikken har ikke vurdert om disse hendelsene påvirker det overordnede risikobildet, og eventuelt om det er behov for å oppdatere den overordnede risikoanalysen.

Tilsynsrapporten er basert på en revisjon der temaet var ledelsens engasjement og risikostyring.

Se tilsynsrapporten fra revisjonen av Sporveien Trikken.

Se alle tilsynsrapporter for jernbane.