Slik blir EU-regler til norske regler

Statens jernbanetilsyn inviterte jernbanevirksomheter til morgenmøte 14. september i Oslo om hvordan EU-regler tas inn i norsk rett.

Publisert: 24.08.2017   Endret: 14.09.2017

På hvilken måte er EU-regelverket bindende for Norge? Hvordan tas EU-rettsakter inn i norsk rett? Hvorfor må jeg forholde meg til det norske regelverket? Hvordan kan sluttproduktet bli forskjellig i Norge og Sverige? Disse spørsmålene ble besvart av interne og eksterne foredragsholdere i SJTs morgenmøte.

Norges mest omfattende internasjonale avtale

Henning Hunthorp Johansen i Kjenn Europa tok for seg Norges mest omfattende internasjonale avtale, EØS-avtalen, og EUs viktigste organer.

Underdirektør Erik Syvertsen i Samferdselsdepartementet presenterte prosessen fra før en EU-rettsakt blir vedtatt til den innlemmes i EØS-avtalen som en del av norsk regelverk.

Seniorrådgiver Marte Fisknes i SJT tok for seg ulike EU-rettsakter og hvordan de tas inn i norsk regelverk. Fisknes orienterte også om EØS-konform tolkning og forrangsprinsippet.

Seniorrådgiver Harald Hilton i SJT brukte sikkerhetsdirektivet som eksempel på hvordan EU-regelverket finner sin plass i norsk lovgivning.

Rådgiver Hanne Hommedal fulgte opp Hiltons praktiske tilnærming med en gjennomgang av arbeid med nasjonale gjennomføringsplaner for tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI). 

Presentasjoner

Henning Hunthorp Johansen, Kjenn Europa. EØS-avtalen
v/ Henning Hunthorp Johansen, Kjenn Europa

Erik Syvertsen, underdirektør, Samferdselsdepartementet EU-rettsakt – fra vedtakelse i EU til den tas inn i EØS-avtalen
v/ Erik Syvertsen, underdirektør, Samferdselsdepartementet

Marte Fisknes, seniorrådgiver, SJT. Ulike EU-rettsakter
v/ Marte Fisknes, seniorrådgiver, seksjon for markedsovervåking, Statens jernbanetilsyn

Harald Hilton, seniorrådgiver, SJT. Eksempel fra sikkerhetsdirektivet
v/ Harald Hilton, seniorrådgiver, juridisk avdeling, Statens jernbanetilsyn

Marte Fisknes, seniorrådgiver, SJT. EØS-konform tolkning og forrangsprinsippet 
v/ Marte Fisknes, seniorrådgiver, seksjon for markedsovervåking, Statens jernbanetilsyn

Hanne Hommedal, rådgiver, SJT. Nasjonale gjennomføringsplaner 
v/ Hanne Hommedal, rådgiver, juridisk avdeling, Statens jernbanetilsyn