SJTs bekymring vant gehør i ERA

Barrierer som hindrer at enkeltfeil skal føre til ulykker på jernbanen blir fortsatt nasjonal regel.

Publisert: 01.04.2019   Endret: 01.04.2019

Enkeltfeil skal ikke føre til jernbaneulykker. Jernbanevirksomheter skal ha barrierer som reduserer sannsynligheten for at feil og farlige situasjoner utvikler seg til ulykker. Dette står i sikkerhetsstyringsforskriften. Dagens sikkerhetsstyringsforskrift oppheves når den nye forordningen for sikkerhetsstyringssystem (CSM SMS) blir norsk rett. Det konkrete kravet til barrierer mot at enkeltfeil skal føre til ulykker, er ikke nevnt i den nye forordningen.

SJT er bekymret for at den nye forskriften ikke har et så tydelig krav om barrierer. I et møte med Det europeiske jernbanebyrået (ERA) delte SJT sin bekymring. Det norske tilsynet ønsker å få notifisert kravet til barrierer i norsk regelverk slik at kravet gjelder i Norge også etter at CSM SMS trer i kraft.

ERA aksepterte argumentasjonen

SJT presiserte for ERA at kravet ikke gir ekstraarbeid eller en økt byrde for jernbanevirksomhetene. Kravet er en nødvendig presisering og «påminnelse» om hva SJT forventer av virksomhetene i forbindelse med sikkerhetsstyringen.

ERA forstod argumentasjonen og sa at de skulle diskutere problemstillingen på nytt. Samme dag som møtet med ERA ble gjennomført, mottok SJT et brev fra ERA som bekrefter at prinsippet om barrierer mot enkeltfeil kan notifiseres som nasjonal regel. ERA vil også arbeide for å innføre regelen i ERAs/EUs eget regelverk.