SJT-konferansen på nett

Se filmer om blant annet sikkerhet og sikring, risikovurderinger og markedsovervåking.

Publisert: 04.11.2020   Endret: 28.04.2021

Den tradisjonsrike SJT-konferansen kunne ikke arrangeres fysisk i 2020, men vi ønsket likevel å formidle faglige dypdykk om temaer i tiden for jernbanebransjen. Vi lagde derfor TV-sendinger. Ansatte i SJT og inviterte gjester ga engasjert innsikt om blant annet risikovurderinger, sikring og sikkerhet og sunn konkurranse på like vilkår.

Introduksjon

4. november: I denne første filmen presenterer direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen og programleder Eirik Norman Hansen temaene som skal belyses de kommende ukene. Dessuten gir samferdselsminister Knut Arild Hareide sin hilsen til bransjen i dette året som ble så annerledes.

 

Episode 1: Aktivitet i 2021

11. november: I denne andre filmen snakker direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen og programleder Eirik Norman Hansen om blant annet koronasituasjonen, tilsyn og veiledning, uønskede hendelser, sikkerhet og sikring, leverandørstyring og konkurranse på jernbanen.

 

Episode 2: Sikkerhet og sikring

25. november: I denne tredje filmen snakker Thomas Haneborg og Trond Østerås i SJT med programleder Eirik Norman Hansen om blant annet likheter og ulikheter mellom fagområdene sikkerhet og sikring. Monica Endregard ved Forsvarets forskningsinstitutt gir anbefalinger til virksomhetene på jernbanen om hvordan de skal systematisere sitt arbeid med sikkerhet og sikring.

 

Episode 3: Risikovurderinger

9. desember: I denne fjerde filmen er det innledende spørsmålet fra programleder Eirik Norman Hansen hvilken risiko jernbanevirksomheter, SJT og samfunnet generelt er villig til å akseptere. Store temaer som risikovurderinger, risikostyring og risikoakseptkriterier blir diskutert i samtale mellom Geir-Rune Samstad og Trond Østerås i SJT og tidligere sikkerhetssjef Lars Fredrik Andersen i CargoNet AS.

 

Episode 4: Markedsovervåking

4. januar: I denne femte filmen belyser programleder Eirik Norman Hansen SJTs rolle som markedsovervåker. Han får besøk av SJTs Kemal Zulovic og Toril Elsa Torp. De snakker blant annet om markedstilgang på like vilkår, rollen som klageorgan og hva som er vesentlige betingelser for å oppnå sunn konkurranse. Professor i samfunnsøkonomi Christian Riis holder et foredrag om konkurranse i ulike sektorer, med særlig vekt på jernbanen.