SJT-konferansen på nett

Følg med på denne siden utover høsten for faglige presentasjoner og diskusjoner om temaer i tiden for jernbanen.

Publisert: 04.11.2020   Endret: 25.11.2020

Den tradisjonsrike SJT-konferansen kunne ikke arrangeres fysisk i år, men vi ønsker likevel å formidle faglige dypdykk om temaer i tiden for jernbanebransjen. Frem mot jul vil vi ha flere innslag på denne siden i form av TV-sendinger. Ansatte i SJT og inviterte gjester vil sammen gi engasjert innsikt om blant annet risikovurderinger, sikring og sikkerhet og sunn konkurranse på like vilkår.

Introduksjon

4. november: I denne første filmen presenterer direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen og programleder Eirik Norman Hansen temaene som skal belyses de kommende ukene. Dessuten gir samferdselsminister Knut Arild Hareide sin hilsen til bransjen i dette året som ble så annerledes.

 

Episode 1: Aktivitet i 2021

11. november: I denne andre filmen snakker direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen og programleder Eirik Norman Hansen om blant annet koronasituasjonen, tilsyn og veiledning, uønskede hendelser, sikkerhet og sikring, leverandørstyring og konkurranse på jernbanen.

 

Episode 2: Sikkerhet og sikring

25. november: I denne tredje filmen snakker Thomas Haneborg og Trond Østerås i SJT med programleder Eirik Norman Hansen om blant annet likheter og ulikheter mellom fagområdene sikkerhet og sikring. Monica Endregard ved Forsvarets forskningsinstitutt gir anbefalinger til virksomhetene på jernbanen om hvordan de skal systematisere sitt arbeid med sikkerhet og sikring.