SJ ønsker å starte ny grensekryssende tjeneste

SJ har meldt til SJT som markedsovervåker at foretaket planlegger å starte en ny tjeneste for persontransport mellom Oslo og Göteborg fra august 2020.

Publisert: 15.11.2019   Endret: 22.11.2019

Jernbaneforskriften gir foretak rett til å ta med og sette av passasjerer innenlands når foretaket driver grensekryssende transport så lenge denne retten ikke skader den økonomiske likevekten i offentlige avtaler. Det er SJT som avgjør om denne retten skader den økonomiske likevekten.

Med bakgrunn i meldingen fra SJ varslet SJT 13. august Vygruppen AS, Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF om at de hadde frist 10. september til å melde inn om de ønsker at SJT skal vurdere formålet med tjenesten eller vurdere om tjenesten vil påvirke økonomien i relevante offentlige avtaler.
SJT har fått en anmodning fra Vy innen fristen om å teste for økonomisk likevekt.

Oppdatering 21. november 2019: Vy har besluttet å trekke sin anmodning om å teste for økonomisk likevekt. SJT vil derfor avslutte sin videre saksbehandling. Dette betyr at SJ vil kunne benytte seg av sin rett til å ta med og sette av passasjerer innenlands ved grensekryssende transport.

Merk: Planlagt utvidelse av aktivitet forutsetter at SJ får utvidet sitt sikkerhetssertifikat del B.

Relevante dokumenter: