Sikring og fastholding av tog

Statens jernbanetilsyn presiserer krav til håndbrems og parkeringsbrems overfor aktørene på jernbanen.

Publisert: 21.01.2019   Endret: 21.01.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) har erfart at det har vært enkelte hendelser og uklarheter om krav som gjelder for tilstrekkelig håndbrems og parkeringsbrems på kjøretøy ved hensetting og fastholding av tog. Derfor har SJT nylig sendt brev til aktørene på jernbanen om hva regelverket sier om dette temaet.

I togframføringsforskriften heter det at skift som skal settes bort for ubestemt tid (hensetting), skal settes innenfor sporsperre, avledende sporveksel eller på skifteområde innenfor middel for nabospor. Det står også at skift som hensettes skal sikres med håndbrems, parkeringsbrems og/eller bremsesko slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse.

Om håndbrems eller parkeringsbrems

Togframføringsforskriften sier også at det skal være tilstrekkelig antall vogner med håndbrems eller parkeringsbrems til at toget kan fastholdes i største stigning eller fall på den banestrekningen toget skal kjøre. Bremsesko eller lignende kan brukes i stedet for håndbrems eller parkeringsbrems.

SJT skriver i sitt brev til aktørene at de bør følge opp disse kravene i sin sikkerhetsstyring og at de skal ha innført tiltak for å håndtere eventuell risiko, slik sikkerhetsstyringsforskriften krever.