Sikkerhetsseminar 2016

Onsdag 19. oktober samlet over 200 deltakere seg til en sikkerhetsfaglig og sosial dag med jernbane i endringens tegn. Årets sikkerhetsseminar ble arrangert på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo (ved Det Kongelige Slott).

Publisert: 01.09.2016   Endret: 20.10.2016

Program

08:30 – Registrering og kaffe
09:00 – Plenum
10:10 – Pause
10:30 – Parallellsesjoner
11:30 – Lunsj
12:30 – Plenum
13:40 – Pause
14:00 – Plenum
15:10 – Slutt

Gå til detaljert program.

Detaljert program

08:30 – Registrering og kaffe

09:00 – Velkommen
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør, SJT // Erik Wold, konferansier

Jernbane i endring // Budskap til bransjen
Tom Cato Karlsen, statssekretær, Samferdselsdepartementet

Fakta og rikets tilstand // Risikobildet i Norge og EU, statistikk og trender siste 20 år
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør // Kåre Bøklepp, seniorrådgiver, SJT

Samarbeid i konkurranse // Erfaring fra bransjen
Bengt Ohlin, sikkerhetsdirektør, Arriva Sverige AB

10:10 – Kaffepause

10:30 – Parallellsesjoner

Parallellsesjon A // Sikkerhetssertifikat
Hva kreves for å få sikkerhetssertifikat i Norge og hva er de største utfordringene?
- Sikkerhetsstyring (Safety Management System)
- Risikoanalyse
- Kompetansestyring
- Leverandørstyring
Ine Ancher Grøn, senioringeniør // Øystein Ravik, avdelingsdirektør // Geir Rune Samstad, revisjonsleder, SJT

Parallellsesjon B // Trikk og T-bane
Risikobildet for trikk og T-bane
Kåre Bøklepp, seniorrådgiver // Kuno Lundkvist, senioringeniør, SJT

Nytt materiell, mindre vedlikehold – sovepute for sikkerheten?
Vidar Almsten, sikkerhets- og teknikksjef, Sporveien Trikken AS / Sporveien T-banen AS

Leverandørstyring – utfordringer og suksesshistorie – (trikk og T-bane)
Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, SJT

Parallellsesjon C // Nasjonalt jernbanenett
Den fjerde jernbanepakken – hva er sikkerhetsutfordringer og hvor langt har vi kommet?
Erik Wold, konferansier // Tom Refsum Aatlo, seniorrådgiver, SJT // Tom Ingulstad, konserndirektør, NSB Persontog // Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR SF

ERTMS og sikkerhet – forventninger fra Jernbaneverket og utfordringer hos aktørene
Sverre Kjenne, teknologidirektør, Jernbaneverket

11:30 – Lunsj

12:30 – Programmet fortsetter i plenum

20 år med Statens jernbanetilsyn
Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, SJT

Jernbanereformen // Konkurranse eller samarbeid – presentasjon og oppspill mot debatt, SJT om utfordringer, veien videre og kommende tiltak
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør, SJT

Paneldebatt // Blir sikkerhetsutfordringene ivaretatt? Kan samarbeid bidra til sikrere jernbane?
Erik Wold, konferansier // Erik Syvertsen, seniorrådgiver, Samferdselsdepartementet // Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør, SJT // Bengt Ohlin, sikkerhetsdirektør, Arriva Sverige AB // Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR SF // Tom Ingulstad, konserndirektør, NSB Persontog // Rolf Ringdal, leder, Norsk Lokomotivmannsforbund

13:40 – Pause

14:00 – Programmet fortsetter

Sikring: God praksis på jernbane
Thomas Haneborg, seniorrådgiver, SJT

Paradigmeskifte innen sikkerhetsarbeid og utfordringer // 3D-modellering
Torbjørn Tveiten, sivilingeniør, ViaNova Plan og Trafikk AS

Kritisk blikk på bransjen // Hvordan ivaretar vi sikkerheten i en stadig mer kompleks jernbaneverden?
Representant for SJT

Avslutning – takk for oppmøte og engasjementet // Appell om videre forbedring
Erik Wold, konferansier // Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør, SJT

15:15 – Slutt