Send innspill til varsel om vedtak om endringer i Network Statement 2021

SJT ønsker synspunkter fra aktørene i jernbanesektoren om Bane NORs nettveiledning for 2021 senest 3. desember 2019.

Publisert: 22.11.2019   Endret: 05.12.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) har identifisert en rekke mangler i høringsutkastet til Network Statement (nettveiledning) 2021. Derfor fikk Bane NOR et forhåndsvarsel 21. november om at SJT kan vedta å pålegge Bane NOR å endre nettveiledningen før den publiseres 14. desember 2019.

Nettveiledningen skal sørge for at alle potensielle søkere om infrastrukturkapasitet får informasjon de behøver i god tid før søknadsfristen går ut. Veiledningen skal blant annet angi hvilken type jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig for jernbaneforetak og inneholde informasjon om vilkårene for adgang til den relevante jernbaneinfrastrukturen.

De konkrete manglene

Manglene tilsynet har identifisert gjelder:

  1. priser og vilkår for tilgang til serviceanlegg som er knyttet til jernbanenettet og for tilbud om tjenester i disse anleggene. Blant annet mangler informasjon om tilgangsvilkår per serviceanlegg, beskrivelse av tilbud om tjenester i serviceanlegg og informasjon om serviceanlegg/tjenester som tilbys av andre aktører enn Bane NOR.
  2. prising av tilgang til infrastrukturen. Nettveiledningen inneholder ikke tilstrekkelig detaljerte beskrivelser av beregningen av kostnader og avgifter.
  3. reservasjonsavgifter. Nettveiledningen inneholder ikke detaljer om kriteriene for å fastsettee denne avgiften.

På grunn av disse manglene mener tilsynet at nettveiledningen ikke oppfyller kravene som stilles i jernbaneforskriften §§ 5-1, 5-2 og 6-7.

Send innspill

Nettveiledningen berører mange aktører. SJT ber derfor om synspunkter, innspill eller andre opplysninger som kan være relevante for varselet.

Send kommentarer med post til Statens jernbanetilsyn, postboks 7113 St. Olavs plass, 0130 OSLO, eller på e-post til post@sjt.no

Fristen er 3. desember 2019.

Se varsel om vedtak sendt til Bane NOR.