Grensesnitt og sikkerhet

Håndtering av grensesnitt var overordnet tema for Statens jernbanetilsyns årlige sikkerhetsseminar for jernbanebransjen.

Publisert: 25.10.2017   Endret: 26.10.2017

Debatt om grensesnitt: Erik Ø. Reiersøl-Johnsen (t.v.), direktør, Statens jernbanetilsyn; Christer Södergren, ställforeträdande trafiksäkerhetschef, SJ; Luca Cuppari, teknisk direktør, Norske tog; Pål Tindberg, fagansvarlig beredskap og security, NSB AS.Debatt om grensesnitt: Erik Ø. Reiersøl-Johnsen (t.v.), direktør, Statens jernbanetilsyn; Christer Södergren, ställforeträdande trafiksäkerhetschef, SJ; Luca Cuppari, teknisk direktør, Norske tog; Pål Tindberg, fagansvarlig beredskap og security, NSB AS.

Jernbaneverdenen står overfor strukturelle endringer. Politiske krefter styrer organisering og hvordan virksomhetene drives. Internasjonalt regelverk legger føringer for virksomheter i Norge. Leveransestyring blir mer og mer aktuelt i en konkurranseutsatt bransje.

– Flere og flere grensesnitt oppstår med endringene. Det er vanskeligere å trekke praktiske skillelinjer ved hvor ditt, mitt og vårt ansvar starter og slutter, sa direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT under årets sikkerhetsseminar.

– Målet med seminaret er at vi ønsker å få hele bransjen til å løfte blikket og se utenfor sin egen boble. Se på hele driften som et ledd i samferdselen. Uansett hvordan den overordnede organiseringen er mellom lovgivning, leverandører, operatører og virksomhetene, skal organiseringen aldri gå på bekostning av sikkerheten, sa Reiersøl-Johnsen.

Samarbeid og konkurranse

SJT-direktøren trakk også frem det overordnede temaet fra fjorårets sikkerhetsseminar – å ha evnen til å samarbeide for bedre sikkerhet samtidig som man konkurrerer.

– Mye ressurser brukes unødig fordi virksomhetene holder kortene tett til brystet. Vi har sett mange tilfeller av at man ønsker å skjerme risikoanalysen eller sikkerhetsstyringssystemet mot innsyn, slik at konkurrentene ikke skal kunne kopiere eller få en lettere vei til målet enn man hadde selv, sa Reiersøl-Johnsen.

Vær som en proff syklist: Tenk på samarbeid, i hvert fall til du er innenfor «spurtdistanse» fra målstreken – hvis det nå finnes en målstrek i vår bransje, sa Reiersøl-Johnsen.

Presentasjoner på sikkerhetsseminaret

Grensesnitt ble belyst fra flere innfallsvinkler av årets foredragsholdere.

Reynir Jóhannesson, statssekretær, Samferdselsdepartementet

Enklere og tryggere reisehverdag
Reynir Jóhannesson, Samferdselsdepartementet

Liz Anette Stordahl, senioringeniør, Statens jernbanetilsynJohanna Öster, avdelingsdirektør, Statens jernbanetilsynUtfordrende grensesnitt skal ikke stoppe jernbanen
Johanna Öster / Liz Anette Stordahl, Statens jernbanetilsyn


Wenche Olsen, avdelingsdirektør, LuftfartstilsynetØkt konkurranse og globalisering i luftfarten – tilsynsmyndighetens rolle
Wenche Olsen, Luftfartstilsynet


Simon d’Albertanson, project officer, Det europeiske jernbanebyråetInterfaces and the 4th railway package
Simon d’Albertanson, Det europeiske jernbanebyrået


Solfrid R. Kristoffersen, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsynFjerde jernbanepakke i Norge
Solfrid R. Kristoffersen, Statens jernbanetilsyn


Mats Carlin, forskningssjef, SINTEFTeknologitrender som påvirker transportsektoren
Mats Carlin, SINTEF


Kjell Holter, seksjonssjef, Bane NORERTMS og veien videre
Kjell Holter, Bane NOR