Seminar for leger og psykologer

Statens jernbanetilsyn (SJT) arrangerte onsdag 8. februar et seminar om veileder til førerforskriften for alle leger og psykologer som er godkjent etter førerforskriften.

Publisert: 19.01.2017   Endret: 08.02.2017

SJT har utarbeidet en veileder til helsekravene i førerforskriften. Veilederen retter seg mot leger og psykologer, og forklarer hva helsekravene i førerforskriften omhandler. På seminaret kunne leger og psykologer gi tilbakemeldinger om veilederen.