Samtrafikk og sikkerhet i den fjerde jernbanepakken – hva nå?

Lurer du på hvordan one-stop shop skal fungere, hvordan sikkerhetskravene blir eller hvordan tilsyn vil foregå?

Publisert: 12.11.2019   Endret: 12.11.2019

Den tekniske pilaren er den delen av fjerde jernbanepakke som handler om samtrafikk og sikkerhet. Dette berører blant annet prosessene om tildeling av sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning, tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og krav til sikkerhetsstyringssystem og samtrafikk.

Mange i jernbanebransjen har spørsmål om hva dette betyr for deres virksomhet. Det er ikke klart om den fjerde jernbanepakken blir tatt inn i norsk rett, men uansett utfall må mange av dere i bransjen forholde dere til regelverket.

Vi i Statens jernbanetilsyn skal bistå med veiledning og informasjon i overgangen. For å kunne gi god og relevant veiledning trenger vi deres innspill. Derfor inviterer vi til et åpent dialogmøte om den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken onsdag 4. desember i våre lokaler i Karl Johans gate 41B, klokken 09.00–11.00.

Dagsorden med utgangspunkt i deres spørsmål

Hoveddelen av møtet er satt av til dialog og spørsmålsrunder. Vi innleder møtet med en kort presentasjon om den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken. Her vil vi ta utgangspunkt i det vi får inn av spørsmål og temaønsker på forhånd.

Vi lurer blant annet på

  • hva du og din virksomhet ser som utfordringer med tanke på den fjerde jernbanepakken?
  • hva du og din virksomhet trenger mer informasjon om?
  • hvor forberedt din virksomhet er på det som kommer?

Du kan sende inn spørsmål eller forslag til temaer du vil at vi skal ta opp i møtet. Spørsmålene må vi ha innen 22. november. Du kan sende inn spørsmålene med spørreskjemaet når du melder deg på, eller på e-post til ekj@sjt.no. (Bruk emnefelt: «Spørsmål til bransjemøte om den fjerde jernbanepakken».)
Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål og gi innspill også underveis i møtet.

Vi kan ikke svare på alt nå

Vi håper dere får svar på noe – men også at vi kan lære av dere. Innspillene fra dere vil ligge til grunn i det arbeidet vi skal gjøre for å lette overgangen til nytt regelverk og nye arbeidsformer.

Det er ikke sikkert vi kan svare på alle spørsmålene du har nå. Men det vi ikke kan svare på i møtet vil vi bruke som grunnlag for videre informasjon om temaet.

Vi legger ut en oppsummering fra møtet på nettsidene våre etter møtet. Vi kommer også til å følge opp temaene vi ser at er viktige for dere utover våren i 2020.

Ikke en politisk diskusjon

Det er Stortinget som skal bestemme hvorvidt Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken. Bransjemøtet er derfor ikke en arena for politisk diskusjon om hvorvidt Norge bør slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke.

Les mer om den fjerde jernbanepakken her.

Meld deg på bransjemøtet og still eventuelt spørsmål på forhånd.