Samarbeidsavtale med Det europeiske jernbanebyrået

Statens jernbanetilsyn (SJT) skal samarbeide med Det europeiske jernbanebyrået (ERA) for å gjøre situasjonen lettest mulig for virksomheter som skal søke om tillatelse eller sikkerhetssertifikat.

Publisert: 15.03.2021   Endret: 18.03.2021

Avtalen med ERA skal gjelde til den fjerde jernbanepakken eventuelt blir en del av EØS-avtalen. Hensikten er å gjøre det enklere for:

  • SJT som norsk myndighet å følge søknadsprosessene jernbanevirksomhetene har i one-stop shop
  • jernbanevirksomhetene som søker om å drive grensekryssende trafikk.

One-stop shop er ERAs portal som jernbanevirksomhetene skal benytte for søknader om:

  • felles sikkerhetssertifikater
  • tillatelser til å ta i bruk kjøretøy
  • ERTMS-infrastruktur langs sporet når driften er utenfor Norge

Ingen endring av prosess og regelverk

Avtalen mellom ERA og SJT endrer ikke søknadsprosessene for virksomhetene eller ulikhetene i regelverket mellom Norge og EU-landene, inkludert Sverige. Avtalen legger heller ingen forpliktelser eller føringer for søkere eller andre land. Den handler bare om forhold mellom ERA og SJT og hvordan de to skal samarbeide i tiden fremover.