Regelverk for opplæring av lokførere

Statens jernbanetilsyn har presisert hvilket regelverk som gjelder hvis jernbanevirksomheter driver intern opplæring av egne lokførere.

Publisert: 25.08.2016   Endret: 15.10.2016

Statens jernbanetilsyn (SJT) har blitt oppmerksom på at deler av regelverket for opplæring av lokførere kan være vanskelig tilgjengelig for jernbanevirksomheter som driver intern opplæring av egne førere. For å presisere regelverket som setter rammene for en slik opplæring har tilsynet sendt ut et brev med informasjon til jernbanevirksomhetene (PDF-fil).