Presiseringer om lokførerutdanning

I lys av den pågående diskusjonen i mediene om blant annet lokførerutdanning, vil tilsynet gjøre noen presiseringer.

Publisert: 11.10.2016   Endret: 14.10.2016

Alle lokførere på norske skinner har per i dag utdanning ved den tidligere NSB-skolen, ved den nåværende Norsk jernbaneskole eller fra godkjente opplæringssentre i andre land. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med alle jernbanevirksomheter som driver virksomhet i Norge, det vil si 31 jernbanevirksomheter per i dag.

Krav til opplæring

Togselskapene har allerede ansvaret for noe av den praktiske delen av utdanningen, det vil si utdanning om relevant materiell og aktuelle strekninger. Etter regelverket har togselskapene anledning til å ta ansvaret for all utdanning knyttet til sertifikatet. Dersom et togselskap selv skal lære opp lokførere, må virksomheten oppfylle alle kravene til et opplæringssenter. Dette innebærer for eksempel at virksomhetene må gjøre en grundig analyse som grunnlag for opplæringsplanen. Virksomheten må for eksempel beskrive hvilke oppgaver som er av sikkerhetsmessig betydning for en lokfører, og hvordan dette ivaretas i opplæringen. Opplæringen må være forankret i styringssystemet.

Tilsyn med opplæring

Dersom tilsynet mener at grunnlaget for opplæringen til en virksomhet ikke er tilfredsstillende, vil virksomheten ikke ha anledning til å drive med den aktuelle opplæringen av egne førere.

Tilsynet jobber med å lage er en veileder som blant annet forklarer nærmere hvordan regelverket om lokførerutdanning skal forstås. Regelverket i Norge tilsvarer regelverket i EU. Se alle veiledere fra tilsynet her.

Veilederen til førerforskriften kommer ikke til å bli en spesifikk opplæringsplan eller en pensumliste med detaljerte krav til antall timer øvelseskjøring, antall timer opplæring i beredskap eller tilsvarende.

Statens jernbanetilsyn har invitert togselskapene og andre aktører til et møte om utarbeidelse av veilederen 27. oktober.

Førerbevis og sertifikat

En lokfører må ha både sertifikat og førerbevis. Statens jernbanetilsyn utsteder førerbevis, som blant annet bekrefter at lokførerne oppfyller helsekravene.

På nettsidene finner du mer informasjon om kravene til førerbevis og sertifikat, kravene til opplæringssenter og kravene til virksomheter.