Portalen «one-stop shop» under utvikling

I fremtiden skal søknader om sikkerhetssertifikater og tillatelser knyttet til kjøretøy sendes via en nettportal kalt «one-stop shop».

Publisert: 16.03.2018   Endret: 16.03.2018

Jernbaneaktørene skal ikke lenger behøve å søke i hvert enkelt land de de skal kjøre i. I portalen skal søkerne få informasjon om status, utfall og klagemuligheter.

Søknader om sikkerhetssertifikater og tillatelser knyttet til kjøretøy skal sendes via denne portalen fra 16. juni 2019. Et unntak blir tillatelser til å ta i bruk arbeidsmaskiner som kun skal brukes på et avgrenset område, som for eksempel toveismaskiner. Søknader om denne type arbeidsmaskiner skal sendes til Statens jernbanetilsyn (SJT) som i dag.

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) skal etablere og drive portalen for å bedre samspillet mellom de ulike aktørene i søknadsprosessene. Portalen skal fremme åpenhet og informasjonsutveksling mellom søkere, SJT og ERA. Utviklingen av one-stop shop er et ledd i gjennomføringen av EUs fjerde jernbanepakke.

SJT er med i referansegruppen for prosjektet som utvikler av one-stop shop. Neste møte om one-stop shop arrangeres i Lille i Frankrike 20. mars 2018.

Les mer om EUs fjerde jernbanepakke.