Persontransport på jernbanen vokser fortsatt i Europa

Målt i antall passasjerkilometer har det europeiske jernbanemarkedet for persontrafikk vokst med om lag to prosent årlig fra 2013 til 2017.

Publisert: 20.06.2019   Endret: 20.06.2019

Målt i togkilometer utgjør persontransport 81 prosent av det europeiske jernbanemarkedet i 2017, viser IRG-Rails sjuende markedsrapport, som er oppdatert til og med 2017. Fortsatt er det de tidligere statsmonopolene som dominerer markedet for persontransport, med en andel på 76 prosent i 2017 på tvers av landegrensene.

IRG-Rail gir ikke et entydig svar på hvorfor de tidligere monopolbedriftene fremdeles er så sterke. Noen årsaker kan være et sterkt merkenavn, stor kunnskap om regelverk, sikkerhetsstyring, marked og infrastruktur, stordriftsfordeler og tilgang til passasjerstasjoner.

«Offentlig tjeneste» størst

Norge har som kjennetegn at virksomhetene driver «persontransport i offentlig tjeneste». Virksomhetene inngår direkte avtale med staten, og forplikter seg til å gi et transporttilbud som setter allmenne interesser først. Også i Europa utgjorde denne kategorien i 2017 en mye større del enn kommersiell transport. Målt i passasjerkilometer utgjorde persontransport i offentlig tjeneste i gjennomsnitt 65,3 prosent av totalmarkedet.

IRG-Rails sjuende markedsrapport.