Overgangsperiode for utpekt organ forlenges

Statens jernbanetilsyn (SJT) forlenger overgangsordningen for bruk av utpekt organ (DeBo) for prosjekter innen jernbaneinfrastruktur.

Publisert: 05.10.2017   Endret: 05.10.2017

Overgangsordningen vil gjelde inntil videre.

SJT vil fortsette å fungere som utpekt organ inntil videre for prosjekter som søker om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur. Et utpekt organ innen jernbaneinfrastruktur skal verifisere at jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet er i samsvar med nasjonalt regelverk (forskrifter).

For spørsmål om DeBo:

Harald Hilton, juridisk avdeling
Geir Hagbø, avdeling for teknologi og fremføring

Les mer om DeBo.