Over 50 kjøretøy skrotet

– Publikum skal ha trygghet for at kjøretøy på jernbanenettet er i kjørbar stand, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 07.04.2017   Endret: 15.05.2017

SJT sjekker at kjøretøymerkingen vises korrekt.

Inspeksjon på Alnabru i Oslo høsten 2016.

Samtlige virksomheter registrert som innehaver i det nasjonale kjøretøyregisteret for jernbane (NVR) fikkvåren 2016 pålegg av Statens jernbanetilsyn (SJT) om å bekrefte at kjøretøyene deres var korrekt registrert. Kjøretøy på jernbanenettet (lokomotiv, vogner og arbeidsmaskiner) skal ha identitetsmerking og være sporbare for å kunne brukes i ordinær drift. I tillegg til korrekt NVR-merking skal kjøretøyet ha en betegnelse for å vise hvem som er innehaver (VKM).

Skroting og korrigering

Pålegget ga blant annet disse resultatene:

 • Mer enn 50 kjøretøy ble trukket tilbake og skrotet av virksomhetene
 • Mer enn 20 korrigeringer ble gjort
 • Flere kjøretøy ble nyregistrert
 • Flere kjøretøy som var feilaktig trukket tilbake, kunne igjen tas i bruk.

Feil på merking og skilting

Oppryddingen i kjøretøyregisteret ble fulgt opp av SJT høsten 2016 med uanmeldte tilsyn. Bane NOR SF, Green Cargo AB, Hector Rail AB, NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS og Raillog AS ble undersøkt. Samtlige hadde feil på merking og skilting av kjøretøy. SJT sjekket EVN-merking (samme funksjon som bilskilt) og VKM-merking.

Følgende funn ble gjort:

 • Fem kjøretøy hadde verken EVN- eller VKM-merking. Ett av de fem kjøretøyene manglet også landkodemerking
 • Ett kjøretøy hadde påmalt feil EVN-nummer
 • Flere kjøretøy manglet VKM-merking
 • Enkelte kjøretøy med utenlandske EVN-nummer var ikke mulig å spore med databaser SJT har tilgang til
 • Flere kjøretøy hadde merking som ikke samsvarer med krav til skrift og skriftstørrelse
 • Flere kjøretøy sto hensatt (skrotet fra kjøretøyregisteret).

Ønsker kontakt om tre kjøretøy

SJT avdekket også tre kjøretøy som ingen virksomheter påtok seg ansvaret for. Kjøretøyene er fjernet fra registeret og kan ikke brukes på jernbanenettet. SJT ber virksomheter som er eier, innehaver eller enhet ansvarlig for vedlikehold for disse om å ta kontakt.

EVN-numrene for de tre kjøretøyene:

 • 60768235321-6
 • 96769759103-0
 • 96769759118-8.

Flere kontroller i 2017

– Mangel på identifisering reduserer trygghet og tillit. Tenk hvordan det vil være å møte en bil på veien uten nummerskilt. SJT ser positivt på at flere av jernbanevirksomhetene har startet med å merke kjøretøyene i tråd med kravene i regelverket. Vi vil likevel fortsette å gjennomføre merkekontroller rundt om i Norge i 2017, kombinert med operative kontroller, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.

Tilsynsrapporter

SJT formidler resultater fra tilsynsvirksomheten gjennom blant annet tilsynsrapporter. Les tilsynsrapportene etter de uanmeldte tilsynene om merking og registrering:
Green Cargo AB
Hector Rail AB
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Raillog AS
Bane NOR SF