Opplæring i bruk av one-stop shop

Statens jernbanetilsyn videreformidler en invitasjon fra Det europeiske jernbanebyrået om opplæring i å bruke søkeportalen.

Publisert: 10.01.2019   Endret: 10.01.2019

Aktørene på det nasjonale jernbanenettet i Norge må forholde seg til nye regler og søknadsprosesser dersom Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken. Søknader om sikkerhetssertifikater og kjøretøy vil i så fall bli sendt via portalen one-stop shop.

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) vil lære opp representanter for søkere som vil bruke one-stop shop til søknader om tillatelser og oppfølging av innsendte søknader. ERA har satt opp faste dager for opplæring – se denne veilederen for datoer og mer informasjon.

Påmelding skjer direkte til ERA på e-post oss.training@era.europa.eu.

Les mer om EUs fjerde jernbanepakke.