Opplæring av lokførere

I enkelte medier kan man få inntrykk av at hvem som helst kan kjøre tog – selv uten utdanning og opplæring. Det er ikke riktig. Det er strenge krav til opplæring for å bli lokfører.

Publisert: 13.10.2016   Endret: 14.10.2016

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at kravene til opplæring følges.

Her er noen fakta fra tilsynet om regelverket for opplæring av lokførere:

 • Det er fastsatt læringsmål for kompetanse til lokførerne i regelverket. De skal for eksempel ha grundig kunnskap om sikker fremføring av tog, strekningen og signalsystemer, kjøremåte i forhold til linjens egenskaper, prøving av bremser, norsk språk og driftsmessige forhold.

 • Ingen kan starte opplæring av egne førere uten å få tillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Tilsynet vil være involvert før virksomhetene i det hele tatt kan sette i gang med opplæring.

 • SJT skiller på to former for å drive opplæring. Det ene er å sertifisere ferdig utdannede lokførere. Den andre er å utdanne lokførere fra grunnen av.

 • Ingen virksomheter har per i dag fått tillatelse til å utdanne lokførere fra grunnen av.

 • Tillatelse til å utdanne lokførere fra grunnen av vil kreve mye av en virksomhet:
  • Virksomheten må i realiteten fylle funksjonene til en skoleinstitusjon.
  • Virksomheten må i sitt sikkerhetsstyringssystem godtgjøre hvordan forskriftens krav ivaretas.
   • Virksomhetene må for eksempel beskrive skolerammeverket, det vil si hvordan de fyller funksjonene til en skoleinstitusjon.
   • De må også beskrive hvordan forskriftens kompetansekrav ivaretas i det konkrete selskapet ut fra avdekket behov.
  • Et annet krav er at de må ha en opplæringsplan som er basert på grundige analyser, i tillegg til personale, utstyr, lokaler, sensorer og ressurser.

 • Tilsynet kan gjennomføre tilsyn og kontroll av sertifiseringen til hver enkelt lokfører.

 • Virksomheter som sertifiserer lokførere uten tillatelse eller på sviktende grunnlag kan miste tillatelsen til å drive opplæring og sertifisering.

 • Lokførere som er sertifisert på sviktende grunnlag vil få sertifikatet annullert.

Les mer om lokførerutdanning her på tilsynet nettsider.

Les presiseringer fra tilsynet om lokførerutdanning publisert 11. oktober 2016.

Tilsynet sendte brev til alle jernbanevirksomheter 25. august 2016 om regelverket som setter rammene for opplæring av lokomotivførere fra grunnen av.