Oppdatert veileder for virksomheter

SJT har publisert en oppdatert veileder om førerforskriften for jernbanevirksomheter.

Publisert: 12.06.2017   Endret: 12.06.2017

Det fremgår av SJTs interne prosesser for saksbehandling ved søknad om godkjenning som opplæringssenter at standarden, for de områder standarden omhandler, er en av flere alternative muligheter for å oppfylle forskriftens krav. Dette innebærer at for de tilfeller hvor en virksomhet i sin søknad, og i sitt sikkerhetsstyringssystem, viser til standarden som en måte å oppfylle forskriftens krav til opplæringsplan på, så vil tilsynet normalt akseptere dette, jf. vedtak 2011/765/EU punkt 4.2 bokstav d). Dette forutsetter at virksomheten viser at de har gjort en vurdering av at standarden på de aktuelle områdene er dekkende for deres drift.

Gjennom sin saksbehandling vil SJT alltid gjøre vurderinger opp mot kravene i førerforskriften. Siden det er fastsatt en nasjonal standard for føreropplæringen vil standarden være et referansepunkt for SJT.

Se oppdatert veileder om førerforskriften for virksomheter.