One-stop shop tas i bruk i Europa

Jernbanevirksomheter i enkelte europeiske land kan forberede søknader i nettportalen.

Publisert: 28.03.2019   Endret: 28.03.2019

One-stop shop er portalen jernbanevirksomheter skal benytte for søknader om felles sikkerhetssertifikater, tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og ERTMS-infrastruktur langs sporet. Portalen er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Jernbanevirksomhetene kan nå legge inn dokumentasjon i one-stop shop. Behandling av søknader via portalen vil skje fra 16. juni 2019 for virksomheter i land som da slutter seg til jernbanepakken.

Se når de enkelte land innfører den fjerde jernbanepakken.

Samferdselsdepartementet har som ambisjon at den tekniske delen av EUs fjerde jernbanepakke gjennomføres i norsk rett i juni 2020.

Les mer om one-stop shop og søknadsprosessen.

SJT vil tilby ulike former for veiledning om bruk av one-stop shop i god tid før jernbanepakken eventuelt blir en realitet i Norge, inkludert skriftlige veiledere på norsk.