Om tilsynets oppfølging av Sjursøya-ulykken

Statens havarikommisjon for transport har avgitt endelig rapport etter Sjursøya-ulykken til Samferdselsdepartementet. Departementet har i henhold til normal praksis gitt SJT oppgaven med å følge opp tilrådingene i rapporten.

Publisert: 07.04.2011   Endret: 17.11.2016

SJT vurderer alle forhold i rapporten, selv om hovedfokus er oppfølging av sikkerhetstilrådningene. I tillegg tar SJT hensyn til forhold som er avdekket gjennom egen tilsynsvirksomhet. SJT vil pålegge aktører å gjennomføre tiltak når det er nødvendig av sikkerhetshensyn.

Når det gjelder tiltak etter Sjursøya-ulykken, er flere av forholdene som sikkerhetstilrådningene berører allerede rettet på. Dette har Jernbaneverket og CargoNet AS tatt tak i kort tid etter ulykken. Jernbaneverket har gjennomført flere tiltak på Alnabru.

Relevant informasjon: