Økende persontrafikk

Publisert: 26.04.2016   Endret: 12.10.2016

Passasjerer på Oslo S. Foto: Rune Fossum

Den årlige rapporten fra IRG-Rail om overvåking av jernbanemarkedet i Europa har sammenlignet data fra 24 europeiske land, blant annet om utviklingen av persontrafikk. I perioden 2010-2014 økte persontrafikken på det nasjonale jernbanenettet i Norge med 10,7 prosent. Bare Sverige er foran, med en økning på 18,1 prosent.

Økningen i Norge tilskrives særlig to årsaker:

  • ny rutestruktur for Osloregionen innført i desember 2012
  • ny avtale om persontransport i offentlig tjeneste mellom staten og NSB.

IRG-Rail er et nettverk av europeiske markedsovervåkningsorganer. Statens jernbanetilsyn er medforfatter av 2015-rapporten, der statistikk for Italia og Sveits er med for første gang