Nytt utpekt organ

HHC/DRS Inspecties BV skal verifisere samsvar med nasjonale regler for mobilt jernbaneutstyr som brukes når infrastruktur bygges og vedlikeholdes.

Publisert: 11.11.2020   Endret: 11.11.2020

Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som har vedtatt å utpeke HHC/DRS Inspecties BV til utpekt organ. Et utpekt organ er også kjent som Designated Body (DeBo). I Norge er fra før TÜV SÜD Danmark ApS, SINTEF IKT, Lloyds Register Consulting – Energy AS og TÜV Rheinland Rail Certification B.V. utpekt som DeBo.

Et utpekt organ skal blant annet:

  • utferdige verifiseringssertifikat i henhold til samtrafikkforskriften
  • gjennomføre verifiseringer slik det beskrives i samtrafikkforskriften
  • utarbeide verifiseringsrapport for nasjonale regler som gjelder teknisk samsvar mellom et kjøretøy og jernbanenettet

Det er samtrafikkforskriften som angir minstekrav til utpekte organer. Kriteriene er i hovedsak knyttet til faglig integritet, teknisk kompetanse, kompetanse i utforming av den nødvendige dokumentasjonen og uavhengighet.

SJT har lagt til grunn at HHC/DRS Inspecties er akkreditert etter standardene ISO 17020 og ISO 17065.

Se mer om verifisering fra tredjeparter.