Nytt skjema for endringer i det nasjonale kjøretøyregisteret (NVR)

Det digitale skjemaet kan benyttes for alle nyregistreringer, endringer og tilbakekallinger.

Publisert: 10.11.2017   Endret: 10.11.2017

Statens jernbanetilsyn (SJT) og Det europeiske jernbanebyrået har de siste årene fokusert på datakvaliteten i det nasjonale kjøretøyregisteret (NVR). Det har ført til at antall meldinger om endringer i NVR har økt betydelig. Økningen gjelder blant annet meldinger om utgåtte registreringer og manglende registreringer.

Dialog med bransjen

SJT har vært i dialog med bransjen for å gjøre prosessene med NVR så effektive som mulig. Det nye digitale skjemaet er en forbedring som kan benyttes for alle nyregistreringer, endringer og tilbakekallinger i NVR. SJT har fått god hjelp fra en håndfull jernbanevirksomheter som har testet og kvalitetssikret skjemaet.

Skjemaet finnes under NVR-delen på nettsidene våre og på skjemasiden.

Kontakt SJT for eventuelle spørsmål og veiledning.