Nytt organ for verifisering

Statens jernbanetilsyn (SJT) har utpekt SINTEF IKT til å verifisere at kjøretøy og infrastruktur som skal brukes på det nasjonale jernbanenettet i Norge er i tråd med gjeldende nasjonalt regelverk.

Publisert: 05.10.2016   Endret: 15.10.2016

SINTEF IKT kan verifisere at kjøretøy og infrastruktur på jernbanen oppfyller krav i nasjonalt jernbaneregelverk. Verifiseringen munner ut i et sertifikat. SJT har tidligere også utpekt Lloyds Register Consulting – Energy AS til å utføre slik verifisering.

Funksjonen er også kjent som DeBo (Designated Body).