Nye sider om sikring

SJT har publisert informasjon som skal gi en grunnleggende innføring i sikring på jernbanen.

Publisert: 11.05.2021   Endret: 11.05.2021

Nettsider om sikring på jernbanen.

Virksomhetene som omfattes av sikringsforskriften har selv ansvaret for å dekke kravene i forskriften. Nettsidene våre gir en grunnleggende innføring. Virksomhetene bør ha kompetanse ut over dette innholdet for å jobbe godt og helhetlig med sikring.

Nettsidene våre om sikring omhandler blant annet

  • å arbeide systematisk for å hindre tilsiktede handlinger
  • sikring som en integrert del av virksomhetsstyringen
  • vurdering av sikringsrisiko
  • tilsyn med sikring