Nye rutiner for å følge opp avvik

Ledelsen i Bane NOR skal følge opp avvik identifisert i interne revisjoner for å ha nødvendig kontroll med sikkerheten, bekrefter virksomheten etter tilsynsmøter med Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 04.09.2017   Endret: 04.09.2017

Jernbaneverket (Bane NOR) arbeider med jernbanespor om vinteren. Foto: Rune FossumFoto: Rune FossumKrav til å gjennomføre interne revisjoner beskrives i regelverket for jernbanesektoren, nærmere bestemt i sikkerhetsstyringsforskriften og kravforskriften. Interne revisjoner er en av flere metoder for å måle hvordan virksomheten presterer.

Statens jernbanetilsyn (SJT) har hatt regelmessig tilsyn med Bane NOR og forgjengeren Jernbaneverket. SJT har tidligere påpekt at Jernbaneverket «har mangler ved sitt system for oppfølging av interne revisjoner, og selve oppfølgingen er også mangelfull». Bare cirka halvparten av gjennomførte interne revisjoner siden 2015 i det gamle Jernbaneverket førte til beslutninger og oppfølging.

Gjennomførte tiltak

I et tilsynsmøte i juni 2017 bekreftet Bane NOR at årsakene til mangelfull oppfølging av interne revisjoner i Jernbaneverket er identifisert. Bane NOR har fått på plass tiltak som skal sikre at interne revisjoner følges opp. En ny konsernstandard og nye prosedyrer er også i emning, blant annet gjennom en opplæringsrunde som skal være gjennomført innen utgangen av oktober 2017.

Flere virksomheter har utfordringer

Mange jernbanevirksomheter gjennomfører revisjoner og andre interne tilsynsaktiviteter. Gjennom sin tilsynsvirksomhet ser SJT at noen virksomheter har vanskelig for å etterleve krav og utnytte interne revisjoner som et effektivt og hensiktsmessig verktøy for virksomheten selv.

Ledelsen har ansvaret

Utfordringen med å følge opp interne revisjoner kan skyldes at andre enn de som utfører revisjonen skal følge den opp. De som skal følge opp har kanskje ikke forstått avvikene, eller de mangler ressurser til forbedring.

– Uansett hva som er årsaken til manglende oppfølging: Det er ledelsen som har ansvaret for at funn i interne revisjoner kan omsettes i tiltak som kan bidra til å opprettholde eller styrke sikkerheten, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.