Nye forslag mot skadelig konkurranse

Nye prinsipper og metoder skal gjøre Statens jernbanetilsyn enda bedre i stand til å følge opp at jernbanevirksomheter ikke skader konkurransen i markedet med ulovlig kryssubsidiering.

Publisert: 23.02.2017   Endret: 23.02.2017

Togspor og godsvogner på togstasjon.Ulovlig kryssubsidiering kan skje ved at jernbaneforetak som mottar offentlige midler til å utføre offentlig kjøpt persontransport, bruker midlene til å kryssubsidiere andre deler av virksomheten på en måte som skader konkurransen i markedet.

Nye prinsipper og metoder

Statens jernbanetilsyn (SJT) er markedsovervåkingsorgan for jernbanesektoren. Å hindre konkurranseskadelig og ulovlig kryssubsidiering er en del av oppgaven. Nå har konsulentselskapet Oslo Economics skrevet en rapport på oppdrag fra SJT. Rapporten foreslår prinsipper og metoder for hvordan SJT skal følge opp at krav om atskilte regnskap og forbud mot kryssubsidiering i jernbanelovgivningen overholdes

Ressursbruk og muligheter

Ifølge Oslo Economics må et system for overvåking sees i sammenheng med virksomhetenes motivasjon og mulighet til å utøve konkurranseskadelig atferd. Samtidig må bruk av ressurser til å avdekke konkurranseskadelig atferd sees i sammenheng med SJTs mulighet til å avskrekke eller forebygge lovbrudd med effektive sanksjonsmidler.

Videre arbeid

SJT skal nå vurdere hvordan forslagene i rapporten kan følges opp. Vi tar gjerne imot kommentarer til rapporten på post@sjt.no.

Les sammendrag av rapporten 

Les hele rapporten 

Statens jernbanetilsyn er markedsovervåker på jernbaneområdet. Les mer om markedsovervåking.