Ny fremgangsmåte og praktiske tips

Veileder om sikkerhetsstyring av anskaffelser erstatter veileder om leverandørstyring.

Publisert: 02.11.2017   Endret: 02.11.2017

Veilederen har ikke bare gjennomgått et symbolsk navneskifte, men reflekterer at Statens jernbanetilsyn (SJT) vil vektlegge annerledes.

– Vi vil styre oppmerksomheten mot kontroll med produkter og tjenester som anskaffes. Virksomhetene må sikre at de har tilstrekkelig kontroll med at sikkerheten ivaretas ved innkjøp av produkter og tjenester. Aktiv bruk av risikovurderinger ved innkjøp gir muligheter for mer hensiktsmessig ressursbruk i innkjøpsprosessen, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.

Anskaffelser er krevende

Gjennom tilsynsvirksomheten har SJT sett mange utfordringer med anskaffelser. Med utgangspunkt i erfaring fra tilsyn gir den oppdaterte veilederen mange praktiske eksempler på mulige løsninger. SJTs ambisjon er at veilederen skal bidra til å belyse bedre hvilket handlingsrom virksomhetene har til å velge løsninger innenfor jernbanelovgivningens funksjonelle krav.