NVR oppgraderes fredag 8. juni

Nasjonalt kjøretøyregister er ikke tilgjengelig fredag 8. juni mellom klokka 9 og 13.

Publisert: 05.06.2018   Endret: 06.06.2018

SJT fører et register over kjøretøy med tillatelse til ibruktaking på det nasjonale jernbanenettet i samsvar med samtrafikkforskriften § 32. Standard National Vehicle Register (sNVR) er utviklet av Det europeiske jernbanebyrået.