Møte om nasjonalt køyretyregister

Statens jernbanetilsyn (SJT) arrangerte rettleiingsmøte om NVR-forskrifta 5. desember.

Publisert: 02.11.2016   Endret: 06.12.2016

SJT har erfart at det er behov for meir kjennskap til NVR og kor viktig registeret er. Erfaringa er komen på bakgrunn av det pågåande arbeidet med oppdatering av NVR som er gjord av verksemdene og tilsynet, samt erfaringar med registreringar, endringar og tilbaketrekkingar i registeret det siste året.

Cirka 25 deltakarar frå jarnbaneverksemder fekk informasjon blant anna basert på innspel meldt på førehand:

 • Registreringsinformasjon ved korttidsleige
 • Kan eit køyrety framførast når det har eit EVN?
 • Feilaktige tilbaketrekkingar - kva gjer vi?
 • Ombygging av vognene sin innverknad på EVN
 • Registreringsinformasjon ved korttidsleige/leasingavtalar
 • Kan eit køyrety framførast når det har eit EVN?
 • Feilaktige tilbaketrekkingar - kva gjer vi?
 • Ombygging av vognene sin innverknad på EVN
 • Korleis kan ein «sjå» at historisk køyrety er godkjent, sjølv om det har EVN?
 • Kvifor blir ikkje literen registrert i NVR som tidlegare?
 • Historisk materiell og registeret (ECM).
 • Last ned presentasjonar frå NVR-møtet.

Last ned presentasjonar fra NVR-møtet.