Morgenmøte om veilederen til førerforskriften

Statens jernbanetilsyn (SJT) inviterer jernbanevirksomheter til orientering og diskusjon om veilederen til førerforskriften.

Publisert: 08.02.2017   Endret: 09.02.2017

CargoNet på Hønefoss stasjon. Foto: Rune FossumSJT hadde et møte med jernbanevirksomhetene høsten 2016 og mottok innspill til arbeidet med veilederen om førerforskriften. Veilederen er nå publisert på SJTs nettsider.

Veilederen er ikke en standard, opplæringsplan eller pensumliste, men en nærmere forklaring av kravene i førerforskriften.

Morgenmøtet er en arena for å diskutere om veilederen gir klare svar på problemstillinger jernbanevirksomhetene er opptatt av. Sentrale temaer er opplæring, rollefordeling og ansvar.

SJT ønsker at veilederen skal være et dynamisk dokument som kan endres etter behov. Da er tydelige tilbakemeldinger fra brukerne av veilederen viktig.

Morgenmøtet vil også orientere om status for endringer i regelverket som omhandler førere.

  • Tid: onsdag 1. mars, klokken 09.00-11.00.
  • Sted: Statens jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41B, 7. etasje (Paleet), Oslo.

Alle morgenmøter starter med en gjennomgang av uønskede hendelser som jernbanevirksomhetene har rapportert inn til SJT. Over 20 000 uønskede hendelser rapporteres inn hvert år.

Morgenmøtet er gratis. Det blir servert kaffe, te og frukt.

Meld deg på morgenmøtet.

Her finner du oss.