Morgenmøte om veilederen til førerforskriften

Statens jernbanetilsyn (SJT) inviterer jernbanevirksomheter til orientering og diskusjon om veilederen til førerforskriften.

Publisert: 08.02.2017   Endret: 27.02.2017

CargoNet på Hønefoss stasjon. Foto: Rune FossumSJT hadde et møte med jernbanevirksomhetene høsten 2016 og mottok innspill til arbeidet med veilederen om førerforskriften. Veilederen er nå publisert på SJTs nettsider.

Veilederen er ikke en standard, opplæringsplan eller pensumliste, men en nærmere forklaring av kravene i førerforskriften.

Morgenmøtet er en arena for å diskutere om veilederen gir klare svar på problemstillinger jernbanevirksomhetene er opptatt av. Sentrale temaer er opplæring, rollefordeling og ansvar.

SJT ønsker at veilederen skal være et dynamisk dokument som kan endres etter behov. Da er tydelige tilbakemeldinger fra brukerne av veilederen viktig.

Dagsorden for morgenmøtet

  • Velkommen v/ Johanna Öster, SJT
  • Tilstandsrapport om uønskede hendelser v/ Kåre Bøklepp, SJT
  • Orientering om veilederen til førerforskriften v/ Bente Mjøs, SJT
  • Nasjonal standard og bransjeforening v/ Marianne Døhl, Jernbanedirektoratet
  • Prosjektet om revidert lokførerutdanning og NOKUT-søknad v/ Kai Erik Jensen, Norsk jernbaneskole
  • Diskusjon / summegrupper med spørsmål og kommentarer
  • Endringer i førerforskriften v/ Kristoffer Johansen Eikeland, SJT

Tid og sted 

  • onsdag 1. mars, klokken 09.00-11.00.
  • Statens jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41B, 7. etasje (Paleet), Oslo.

Morgenmøtet er gratis. Det blir servert kaffe, te og frukt.

Meld deg på morgenmøtet.

Her finner du oss.