Morgenmøte om sikring

Statens jernbanetilsyn inviterer til morgenmøte om sikring mot terror og sabotasje 13. juni i Oslo.

Publisert: 23.05.2018   Endret: 23.05.2018

Møtet er ment for jernbanevirksomheter omfattet av sikringsforskriften (jernbane og T-bane), men alle jernbanevirksomheter er velkomne. Sikringsforskriften dekker:

  • terror og sabotasje
  • trusler om terror og sabotasje
  • hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensial

Merk at verken tilsynet eller jernbanevirksomhetene kan dele taushetsbelagte opplysninger på møtet ettersom det er åpen deltakelse. Det innebærer at erfaringer fra tilsyn og konkrete sikringsutfordringer ikke kan omtales. Vi kan imidlertid formidle tolkninger av sikringsforskriftens krav.

Dagsorden

Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren
v/ Egil Bautz-Holter, seniorrådgiver baneseksjonen, Samferdselsdepartementet

Akseptabel risiko – forventninger
v/ Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, Statens jernbanetilsyn

Taushetsplikt og skjerming av informasjon
v/ Tone Gotheim, seniorrådgiver, juridisk avdeling, Statens jernbanetilsyn

Sikring mot terror og andre villede handlinger rettet mot de nasjonale transportaktørene (jernbane og tunnelbane)
v/ Otto A. Breivik, avdelingsleder, samfunnssikkerhet – konsernstab, Bane NOR

Beredskap – roller og forventninger
v/ Erik Hestvik, politioverbetjent/innsatsleder Oslo politidistrikt

Tid

Onsdag 13. juni, klokken 09.00-11.20.

Sted

Statens jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41B, 7. etg. (Paleet), Oslo.

Her finner du oss

Påmelding

Morgenmøtet er gratis. Det er plass til 60 deltakere. Tilsynet serverer kaffe og te på møtet.

Klikk for å melde deg på morgenmøtet.