Morgenmøte om sikring

Statens jernbanetilsyn inviterer til morgenmøte om sikring mot terror og sabotasje. Møtet finner sted 24. januar i Oslo.

Publisert: 04.01.2018   Endret: 04.01.2018

Møtet er ment for jernbanevirksomheter omfattet av sikringsforskriften (jernbane og T-bane), men alle jernbanevirksomheter er velkomne.

Merk at verken tilsynet eller jernbanevirksomhetene kan dele taushetsbelagte opplysninger på møtet ettersom det er åpen deltakelse. Det innebærer at erfaringer fra tilsyn og konkrete sikringsutfordringer ikke kan omtales. Vi kan imidlertid formidle tolkninger av sikringsforskriftens krav.

Dagsorden:

  • Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren
    v/Samferdselsdepartementet
  • Akseptabel risiko – forventninger
  • Taushetsplikt og skjerming av informasjon
  • Sikring mot terror og andre villede handlinger rettet mot de nasjonale transportaktørene (jernbane og tunnelbane)
    v/Bane NOR
  • Beredskap – roller og forventninger

Tid:
Onsdag 24. januar, klokken 09.00-11.00.

Sted:
Statens jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41B, 7. etg. (Paleet), Oslo.

Her finner du oss.

Påmelding:
Morgenmøtet er gratis. Det er plass til 60 deltakere. Tilsynet serverer kaffe og te på møtet.

Klikk for å melde deg på til morgenmøtet.