Morgenmøte om beredskap

Statens jernbanetilsyn inviterer jernbanevirksomheter til morgenmøte om beredskap 26. april i Oslo. Temaet er blant annet rollefordeling og organisering av arbeidet på et skadested.

Publisert: 04.04.2018   Endret: 04.04.2018

Klikk her for å melde deg på til morgenmøtet.

Nødetatene – ambulanse, politi og brannvesen – vil fortelle hva som skjer på et skadested og om sine forventninger til jernbanevirksomhetene.

NSB vil presentere hvilke oppgaver fører og ombordansvarlig har på et skadested. De vil også fortelle om erfaringer fra reelle hendelser og øvelser.

Merk at møtet 26. april om beredskap ikke vil handle om sikring mot terror/security. Statens jernbanetilsyn vil arrangere et eget morgenmøte om sikring i juni.

Morgenmøte om beredskap

Tid: torsdag 26. april, klokken 0900 - 1100

Sted: Statens jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41B, 7. etg. (Paleet), Oslo.

Her finner du oss.

Dagsorden

  • Kravene i regelverket og pågående revidering av sikkerhetsstyringsforskriften
    Solfrid R. Kristoffersen, seniorrådgiver, juridisk avdeling, Statens jernbanetilsyn
  • Rollefordeling på skadested
    Pål-Henrik Tindberg, fagansvarlig, NSB Trafikksikkerhet
  • Erik Hestvik, innsatsleder, politiet i Oslo
  • Jens-Petter Kolberg, operativ leder, ambulansetjenesten i Oslo og Akershus
  • Trond Hansen, innsatsleder, Brann- og redningsetaten i Oslo

Morgenmøtene presenterer også statistikk over uønskede hendelser som jernbanevirksomhetene har rapportert inn til Statens jernbanetilsyn.

Påmelding

Morgenmøtet er gratis. Det er plass til 60 deltakere. Tilsynet serverer kaffe og te på møtet.

Klikk her for å melde deg på til morgenmøtet.