Mer penger i persontrafikk

Togselskapene i Europa tjener stadig mer penger på persontrafikk, ifølge EU-rapport.

Publisert: 27.01.2017   Endret: 27.01.2017

Passasjerer på Oslo S. Foto: Rune FossumI markedet for persontransport med jernbane økte de europeiske togselskapenes billettinntekter i perioden 2009-2014. Samtidig holdt selskapenes kostnader seg konstant.

Denne utviklingen kommer fram i EU-kommisjonens femte rapport om utviklingen i jernbanemarkedet i EU, nå for 2009-2014. Rapporten inkluderer alle EU-landene pluss Norge og Sveits.

Flere passasjerer

Markedet for persontrafikk på jernbanen i Europa har økt med cirka 1,5 prosent årlig i perioden 2009-2014. Forholdsvis størst økning har skjedd i Storbritannia, Tsjekkia og Luxembourg.

EU-kommisjonen sier i en pressemelding at lovgivningen for jernbanen i EU har ført til en mer effektiv og kundeorientert jernbaneindustri. Lovgivningen er utformet nettopp for å fremme konkurranse og mer åpne markeder.

Mer konkurranse om gods

Noen andre hovedfunn i rapporten:

  • Konkurransen i markedet for godstransport med jernbanen har økt betraktelig siden 2006. Markedsandelene til godstogselskapene som konkurrerer med de tidligere statsmonopolene har fordoblet seg siden 2006.
  • Konkurransen i markedet for persontransport med jernbane er fortsatt liten. Markedsandelene for persontogselskapene som konkurrerer med de tidligere statsmonopolene er godt under 20 prosent.
  • Nye investeringer i jernbaneinfrastrukturen i EU har økt. Samtidig har utgiftene til vedlikehold av infrastrukturen holdt seg mer eller mindre konstant.

Pliktig rapportering

EU-kommisjonen er lovforpliktet å publisere en slik rapport annethvert år. Rapporten baserer seg på data EU-medlemslandene og Norge er forpliktet til å levere.

Rapporten finnes i to versjoner:
Komprimert versjon.
Fullversjon.

Statens jernbanetilsyn er markedsovervåker på jernbaneområdet. Les mer om markedsovervåking.