Mangler ved beredskap i Jernbaneverket

Statens jernbanetilsyn har påpekt mangler i beredskapen knyttet til det nasjonale jernbanenettet. Tilsynet forventer at Jernbaneverket snarest bruker ressurser på tiltak som kan fjerne avvikene.

Publisert: 28.05.2015   Endret: 17.11.2016

Statens jernbanetilsyn har tidligere konstatert mangler i beredskapen på det nasjonale jernbanenettet. Oppfølgingen er gjennomført i form av tilsynsmøter. Statens jernbanetilsyn har ikke vært fornøyd med fremdriften i Jernbaneverkets arbeid, heter det i en tilsynsrapport (PDF-fil).

Tilsynet forventer at Jernbaneverket snarest bruker nok ressurser til å:

  • gjøre ferdig strekningsvise beredskapsanalyser
  • utføre beredskapsanalyser av særskilte risikoobjekter
  • utføre beredskapsanalyse med tanke på det overordnede beredskapsplanverket
  • oppdatere beredskapsplanene basert på nye beredskapsanalyser innen utgangen av 2015.

Les hele tilsynsrapporten (PDF-fil).

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med over 30 jernbanevirksomheter. Les alle tilsynsrapporter.