Krav om nasjonal gjennomføringsplan fjernet

Statens jernbanetilsyn har vedtatt en forskrift som fjerner kravet om nasjonal gjennomføringsplan i teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) for sikkerhet i jernbanetunneler.

Publisert: 07.03.2017   Endret: 07.03.2017

Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 om endring i forordning (EU) nr. 1303/2014 – sikkerhet i jernbanetunneler – er gjennomført i norsk rett. Kravet om nasjonal gjennomføringsplan var tatt inn i TSI-en ved en feil. SJT fikk tidlig avklart med Samferdselsdepartementet at det ikke var nødvendig å utarbeide gjennomføringsplan for TSI-en. Siden kravet er en EU-regel måtte det likevel gjennom en prosess som tok over ett år før det var formelt tatt ut i EU, EØS-avtalen og i norsk rett.